Liên hệ

Cơ sở sản xuất: Hộ kinh doanh MOCFOOD
Địa chỉ: 34 Cù Chính Lan – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 098.265.3456
Email: tranduan1980@gmail.com

Website: mocfood.com.vn